Náš tím

Záleží nám na vývoji našich detí. Naša škola chce byť školou slobodného učenia, v harmonickom prostredí, s individuálnym prístupom, ako aj spoločným projektom, teda aj obnovením škola - združenie rodičov a priateľov školy.

Mgr. Bibiana Šmollová

Je to asi jedna z najťažších tém - charakterizovať samú seba .

K tomu človek potrebuje občas aj názor iných ľudí, pretože mu často odhalia to, čo si človek vlastne sám o sebe nedokáže vôbec ohodnotiť ako pozitívne.

Tak sa stalo, že som dostala o sebe informáciu, že viem zorganizovať pekné veci a že som alternatívna.

Alternatívni a duchom slobodní ľudia, majú ale dosť výrazný problém v detstve, pretože sa odlišujú od ostatných, keď nie nejako navonok, tak vo vnútri .

To ma odlišovalo a spôsobovalo problémy. A tak som sa radšej prestala zaoberať svojimi pocitmi , ktorým som nijako nerozumela a zavrela som ich do 13.komnaty.

Pravdaže tá dušička sa neustále hlásila o slovo a bola v rozpore s tým, čo sa má a čo sa smie a čo je dobré a čo zlé. Slovo hľadanie sa - vystihuje veľkú časť môjho života.

Vyštudovala som učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ a takto som s ideálmi nastúpila do praxe.

Ćosko som ale začala hľadať niečo celkom iné ,ako chcela klasická škola odo mňa.

Jedna z ústredných tém môjho hľadania a tiež téma kvalifikačnej práce bola- tvorivosť a sloboda vo výchove a vyučovaní. Vypracovala som tvorivé úlohy v Prvouke a Prírodovede. Ďaľšou témou sa postupne pre mňa stala prepojenosť jednotlivých predmetov a tak som sa venovala tzv. Integrovanému tematickému vyučovaniu, ktorého prvky som dosť ťažko v klasickej škole , ale predsa vnášala do vyučovania. S tým sa hneď vytvorili aj ďaľšie hľadačské témy , ktoré som začala objavovať a študovať. Dôležitou témou bolo pre mňa slobodné prostredie pre učenie a postavenie žiačika vo vzťahu k učiteľovi a rodičovi. Tak prišla do mojej domácnosti na návštevu kniha manželov Kopřivovcov: Respektovat a být respektován, kde je množstvo návodov a komunikačných techník rozvíjajúcich ale aj v protiklade uvedené tie, ktoré bežne používame a spôsobujeme často nechtiac aj nenapraviteľné škody v detskej duši, alebo tie,ktoré potlačia sebavedomie dieťaťa na celé roky . Túto knihu som objavila na "materskej" so svojim posledným synkom Jakubkom, ktorý má už 12rokov a u ktorého sme sa snažili budovať vzájomnú dôveru a rešpekt a možem naozaj potvrdiť, že si vieme povedať všetko o tom- ako sa práve kto z nás cíti . A tak som sa začala venovať oveľa viac pocitom detí, pretože som presvedčená, že ak ošetrujeme emócie detí, tak v atmosfére slobody sú schopné rýchlo napredovať a tam, kde v strese a strachu vznikajú bloky a odpor, musíme používať odmeny a tresty, motiváciu, a všelijaké lsti k tomu ,aby sa deti chceli učiť. Nuž a práve preto sa pre mňa stala práve táto téma ako kĺúčová. Takto ma potom zvedavosť a túžba hľadať ďalej, viedla ku kurzom waldorfskej pedagogiky, pedagogiky Marie Montessori , Intuitívnej pedagogiky., Pedagogiky slobodného učenia, kde nádherným vzorom je pre mňa alternatívna škola slobodného typu -škola Summerhill.

Keďže v klasickej ZŠ, kde pôsobím nie je možné používať tieto techniky, alebo len tak sporadicky, tak som sa snažila urobiť niečo mimoškolské a preto vznikli táboríky pre deti, sú pravdaže nekomerčného a alternatívneho charakteru, kde chodí aj môj syn Jakubko a to ma nesmierne tešilo a teší. Už 5.rok beží aj tzv.Duchovno-vedomecký ,hudobno-výtvarný tábor na Liptove pre rodičov s deťmi, ktorý je v prírode, v stanoch a je nádhernou oslavou spolupôsobenia ludí v návrate k prirodzenosti a kráse .

Som teda alternatívna duša, v prírode trávim každú voľnú chvíľu a budem a som šťastná, ak založením miniškoličky pomôžem deťom návratu k prírode a prirodzenosti a učeniu sa práve prostredníctvom hry, tvorivosti, spájaním učiva do súvislostí, a súvislostí s ozajstným životom .

Vo svojom živote ma zaujímala aj téma liečiteľstva, kde som navštevovala kurzy klasickej homeopatie a neskôr bachovej kvetovej terapie. Postupne som však uvidela, že moja úloha je v celkom základnej veci, teda v tom, že zabezpečíme, aby traumy a bloky v detstve vplyvom školy nevznikli, pretože vidím priamu súvislosť s chorobami v detstve, ale aj v dospelosti., a že teda ošetrovať detskú dušu v škole je oveľa prvotnejšie a dôležitejšie , aj ako zdravotná prevencia. A to je už dosť dôvodov na to, aby som rozvinula svoju úlohu duše, ktorú cítim ako dôležitú a správnu tým, že zriadime tu na Liptove alternatívnu školu slobodného typu.

Mgr. Monika Šmollová

Vyštudovala som učiteľstvo prírodovedných predmetov v kombinácií biológia a geografia. Tieto predmety som si nevybrala náhodou, ale vďaka celoživotnej láske k prírode, horám a pohybu v nich. Fascinuje ma pozorovanie matky Zeme a procesov, ktoré na nej prebiehajú. Milujem ju predovšetkým v jej prapôvodnej forme, ktorá tu bola od počiatku. Avšak, takýchto miest je už len veľmi málo. Na väčšine našej krajiny o nedotknutej prírode nemôžeme hovoriť. V dôsledku čoho sa menia ekosystémy, vymierajú pôvodné druhy živočíchov a rastlín, vzniká sucho. Preto je dôležité učiť deti ako funguje príroda, ako sa ku nej správať a aké dôsledky na prírodu a nie len na ňu, ale aj na ľudstvo samotné priniesli a môžu priniesť nevhodné ľudské zásahy.

Viesť ich k láske a úcte k prírode, to je naše poslanie. Pretože ten, kto prírodu miluje, ju aj prirodzene chráni.

Mgr. Zuzana Socháňová

Absolvovala som vysokú školu v Bratislave odbor predškolská a elementárna pedagogika. Už od mala som vedela, že mojím poslaním a povolaním je byť pani učiteľkou. Práca s deťmi ma vždy napĺňala, pretože detská bytosť vie byť vo svojom prejave tak úprimná a čistá. To, aby sa deti naučili vzájomne rešpektovať, vnímať a vedieť komunikovať záleží aj od nás dospelých. ,,Správajme sa k deťom presne tak, akoby sme my chceli, aby sa oni správali k nám..." Veľká pravda! Škola je prostredím v ktorom môžeme deťom navrhnúť smer ich bytia. Vľúdnosť, porozumenie, láskavosť, zodpovednosť a mnohé iné sú podnetmi rozvíjajúcich samých seba. Je dôležité deťom dôverovať a brány ich jedinečnosti a poznania sa otvárajú samé. Stačí len veriť...

Ing. Ivana Machová

Od začiatku Školy Pod stromom (v roku 2017) do nej vstupujem ako rodič - spokojný rodič a doteraz som nemala ani jeden deň, čo by mi tento pocit vzal. To, že sa raz stanem učiteľkou na tejto škole, ma nenapadlo. Vracia sa mi detský sen, keď sme so spolužiačkou mali akože klasifikačné knihy, učili v detskej izbe a známkovali o dušu. Teraz neznámkujem vôbec a nechýba mi to (ani deťom). V škole sa venujem učeniu anglického jazyka. Predmet sa snažím vyučovať v duchu našej školy, takže deti sa neboja komunikovať, skúšať, nemajú strach z memorovania, či zlyhania. Ekonomickú univerzitu som skončila s certifikátom o absolvovaní anglického jazyka, modul C. Od roku 2016 učím angličtinu na súkromnej jazykovej škole. (Jeden rakúsky filozof povedal, že hranice môjho jazyka sú hranicami môjho sveta. /Áno, keď chceme viac pochopiť svet, človeka, dá sa to aj cez jazyk - pozrieť sa na tú istú vec z iného uhlu, na zaužívané výrazy-múdrosť zachytenú v jazyku.)

PaedDr. Simona Balážová Dudášová

alias ATELIÉR LESANKA - "Čarovný svet prírodných bytostí"

www.facebook.com/atelierlesanka/

www.sashe.sk/Atelier-Lesanka

Výtvarnej tvorbe sa venujem odmalička. Rodičia ma vždy podporovali v tom, aby som si našla vlastnú cestu. Povzbudzovali ma v tvorbe a ponúkli mi k tomu všetky prostriedky, za čo som im nesmierne vďačná, pretože dnes robím to, čo ma baví a napĺňa. Preto som od mala vedela, že budem výtvarníčka J.

Základná, stredná a vysoká škola s umeleckým zameraním mi rozšírili obzory a dali priestor k vyskúšaniu množstva umeleckých a remeselných techník, ktoré dodnes využívam.

Po štúdiách mi od interiérových nástenných malieb v podnikoch a kaviarňach, cez tvorbu reprodukcií a portrétov, nakoniec učarovala textilná tvorba, tvorba šperkov a bižutérie, rôznych bytových dekorácií a doplnkov.

Návrat do sveta plného fantázie a slobodného prejavu mi umožnilo povolanie učiteľa výtvarného odboru v ZUŠ-ke, a s tým súvisiaca práca s deťmi. Túžila som sa však zastaviť a tvoriť s mojimi vlastnými deťmi. Tak počas prvého tehotenstva vznikol ateliér, ktorý nesie názov po staršej dcérke Lesanke. Začala som šitím jednoduchých bábik pre deti, ktoré som prepracovala do podoby dnešných anjelok Svetlomiliek a zvieratiek Čarozverov. Postupne som svoju autorskú tvorbu začala rozširovať o svet prírodných bytostí -víl, škriatkov, elfov..., ktorý ma vždy lákal, ...či už v modelovanej alebo kreslenej podobe. Začala som plstiť z ovčej vlny aj elfské klobúky pre malé a veľké víly, a celá táto vília tematika sa mi vryla pod kožu. Dnes okrem víl, anjelov, elfských klobúkov vyrábam aj vílie amulety a podšálkové víly "Oživy" na programovanie vody. Do mojej tvorby sa snažím vniesť lásku a trpezlivosť a nabiť každú jednu vecičku pozitívnou energiou, aby bol svet okolo nás ešte krajší a lepší.

Od roku 2012 robievam každoročne výtvarný workshop pre detičky v klubíkovskom či vedomeckom tábore Pod stromom.

Tvorenie je pre mňa terapia, a to chcem v našej miniškole naučiť aj naše deti. Aby po týždni plnom nových poznatkov a prežitkov vedeli svoje pocity vyventilovať, upratať, očistiť, a nabiť sa novou energiou do ďalších dní pomocou slobodného výtvarného prejavu. Vedieť sa zastaviť, otvoriť, a mať príjemný pocit z tvorby a z celého procesu. Deti, ktoré výtvarne tvoria, kreslia, modelujú, maľujú, sa učia vidieť, vnímať. Tvorbou sa zdokonaľuje jemná motorika ruky, čo im umožní zvládať veci presnejšie, jednoduchšie a uvoľnenejšie. Nejde o to vychovať z nich umelcov, ale rozvíjať v nich poznanie a skúsenosti, fantáziu a zvedavosť, naučiť ich vyjadrovať svoje pocity a používať intuíciu, a snažiť sa tvorbou tvoriť krásne.

Deti sa najviac prejavujú a učia v harmonickom prostredí, kde majú slobodu, kde môžu naplno prejaviť svoje túžby a vlastné záujmy, svoju osobnosť. Našou úlohou, či zámerom je im takéto prostredie poskytnúť, aby z nich vyrástli šťastné a slobodné bytosti.

"Umenie je slobodný individuálny a kreatívny prejav s veľkým liečebným účinkom."

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky