Naše ciele

Naším cieľom je aby deti získali nielen vedomosti a zručnosti stanovené ŠVP, ale aby aj rozumeli súvislostiam.
Za dôležité ciele , ktoré budeme mať na zreteli bude:
-šťastie a zdravie detí
-budovanie sebapoznania dieťaťa, sebavedomie, ktoré znamená vedomie seba a zodpovednosť za svoje konanie
-budovanie kvalitných vzťahov medzi deťmi, ako aj celej komunity ľudí okolo miniškoly "Pod stromom"

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky