Denný harmonogram


7:00 - 8:00 škola umožňuje príchod detí do školy od 7:00 - do cca 8:00 sa deti hlavne hrajú, odchod možný od 12:30 do 16:00 

8:00 - 8:30 -  ranný kruh - privítanie nového dňa,  ranná rozcvička, yoga     

8:30 - 10:00 - 1. výukový blok

10:00 - 10:30 - psychohygiena, spoločná desiata

10:30 - 12:00 - 2. výukový blok

12:00 - 13:00 - obed - domáca strava 

13:00 - 14:00 - poobedná siesta - čítanie, maľovanie, stolové hry, prípadne pobyt vonku

14:00 - 16:00 - Klubík - družina, spoločné tvorivé a pohybové aktivity, prípadne pobyt vonku (podľa počasia), poobedňajší blok, výuka



Streda - celodenný pobyt Benušovce

Piatok - športové aktivity


Týždenný plán 


Pondelok - slovenčina = príprava na čítanie, príbehy a ich tvorenie, matematika/angličtina

Útorok - matematika, slovenčina

Streda - prvouka, environmentálna výchova => všeob. základ - celodenné vyučovanie v prírode, zážitkové učenie 

- prírodné disciplíny, pozorovanie zmeny ročných období ...

Štvrtok- matematika, angličtina, slovenčina 

Piatok- slovenčina, "tvorivky" => rozvíjanie jemnej motoriky hravými výtvarnými činnosťami


Mesačný plán

- mesačná téma - prepojenie hlavnej témy do všetkých predmetov + podtémy

ROČNÝ PLÁN

- prepojenie ŠVP s ročnými slávnosťami a sviatkami - poďakovanie za úrodu, vianoce, fašiangy, Veľká Noc...

- snaha o lektorské hodiny pre deti - bojové umenie, hrnčiarska dielňa, plstenie z vlny, hipoterapia, základy horolezectva, detská joga, obradné tradičné rituály - vítanie jari, či poďakovanie za úrodu; 

Aktivity rodičov s deťmi

vítanie jari = apríl každý rok

výlety = napr. muzeum Ostrava = zorganizované jedným z rodičov, Ďakujeme

brigády v okolí školičky :) Ďakujeme

lyžiarský kurz Ďakujeme

a chystáme "rybačku" a "grilovačku"

Pre rodičov

ženské kruhy

spoznávanie ich profesií ako aj koníčkov

© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky