Biológia a geografia,

chémia a fyzika

Prírodovedné vzdelávanie (biológia, geografia, chémia a fyzika) učíme induktívnym spôsobom výučby a hodina je oveľa viac praktická ako teoretická. To znamená, že žiaci neprijímajú pasívne informácie, ktoré im nadiktuje alebo vysvetlí učiteľ ale sami si ich aktívne vytvárajú prostredníctvom pokusov, experimentov a rôznych aktivít. To vedie k oveľa väčšiemu pochopeniu, ucelenejším informáciám a k vnútornej motivácii skúmať, bádať a učiť sa nové veci. Učiteľ tu vystupuje skôr ako moderátor celej hodiny.

Momentálne takýmto spôsobom učíme biológiu a geografiu v 5. ročníku, ktoré sú spojené v jeden predmet. Tým dosahujeme väčšie medzi-predmetové prepojenie a chápanie jednotlivých tém v súvislostiach. O rok máme v pláne fyziku a o dva roky chémiu.


© 2017 Pod stromom. Liptovský Mikuláš
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky